Askeri Tıbbiyelilik Ruhu

ASKERİ TIBBİYELİLİK  RUHU

Askeri tıbbiyelilik ruhu, vatanseverlik, ahlaki ve deontolojik değerlere saygı; meslektaşlarına ve hocalarına hürmet etmek, insanları dil, din, mezhep ve ırk yönünden ayırt etmemek, kişisel çıkarlarını gerektiğinde göz ardı edebilmek, vatanın sosyal dertlerine eğilmek, her an yardıma hazır olmak ve fedakârlık, demektir. Tıbbiyede öncekiler sonrakilerin ağabeyi veya ablasıdır; yani büyüğe hürmet edilir; küçüğünü sever, ona yardımdan zevk duyar.