Başkanın Mesajı

Değerli Askeri Tıbbiyeliler;

Genel Kurul toplantımızı ve seçimleri 16 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Seçim sonucunda yeni yönetim kurulumuz belirlenmiş ve göreve başlamıştır. Askeri Tıbbiyelilerin geçmişten gelen birlik ve beraberliğine güç katacak bu sivil toplum örgütünü kurumsal bir yapı olarak hayata geçiren, başta Kurucu Başkan  Prof.Dr.Metin Özata olmak üzere eski yönetim kuruluna şükranlarımızı sunarız. Yönetim Kurulu olarak güçlü ve etkili bir STK olmanın yolunun kurumsal kimliğimizi geliştirmekten geçtiğini biliyoruz. Tüm Askeri Tıbbiyelileri kucaklamayı hedefleyen derneğimiz, yarınlarımızın öncü sesi olacaktır. Bu amaçla, öncelikle dernek stratejik planını hazırlayarak yönetim sürecimizde gerçekçi hedeflere ulaşabilmeyi planlamaktayız. Üye sayımızın artırılması ve bütün üyelerimizin hem maddi hem de düşünsel anlamda derneğe aktif katkıda bulunmaları yaşamsal öneme sahip bir stratejidir. Askeri Tıbbiyelileri bir çatı altında toplayarak gerek mesleki ve gerek sosyal faaliyetlerde birlikten doğan gücümüzü organize ve etkin bir şekilde kullanmak ancak bu şekilde mümkün olacaktır.

Cumhuriyetimizin kurucuları olan Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarının bize miras bıraktığı “fikri hür vicdanı hür nesiller” anlayışı ile Askeri Tıbbiyelilerin olduğu kadar ülkemizin de her konuda hizmetinde olacak bir dernek olabilmek amacındayız.

Saygı ve sevgilerimle.

ATD Başkanı

 

KOCAMAN BİR AİLEYİZ…