Denetim Kurulu

DENETİM KURULU

Prof.Dr.Atılay TAŞDELENBAŞKAN
Uz.Dr.Ahmet MEMİŞBAŞKAN YARDIMCISI
Uz.Dr.Cihat ALPERÜYE